Add Test Kit Request

Menu
 • Welcome to the Tarrant County Public Health COVID-19 Test Kit Requesting Form
  Tarrant County Public Health is now offering Free At-Home COVID-19 Test kits. Anyone can request for self-pick up of up to 5 test kits per residential address. All locations are open for pick up Monday – Friday 8:30 a.m. – 11:30 a.m. & 1:30 p.m. – 4:30 p.m. Please fill out the information below to place your request. If you are having trouble filling out the below form, please call 817-248-6299 for assistance.
  Note: If 5 test kits were already distributed to your household, you can still go online and request from the USPS at COVID Home Test | USPS
  Test to treat options are available. To learn more visit: Home Test To Treat program
  Español:
  El Departamento de Salud del Condado Tarrant está ofreciendo pruebas caseras de COVID-19 gratis. Cualquier persona de su hogar puede pasar a recoger hasta un máximo de 5 pruebas. Todas las ubicaciones están abiertas de lunes a viernes de 8:30 a.m. a 11:30 a.m. y de 1:30 p.m. a 4:30 p.m. Por favor llene la siguiente información para solicitarlas. Si necesita ayuda para llenar esta forma, póngase en contacto al 817-248-6299.
  Aviso: Si su hogar ya ha recibido las 5 pruebas, usted puede solicitar más pruebas del USPS en COVID Home Test | USPS
  Las opciones de Test to Treat están disponibles. Para saber más visite: Home Test To Treat program
  Tiếng Việt:
  Dụng Cụ Xét Nghiệm COVID-19 Tại Nhà Miễn Phí. Bất kỳ ai cũng có thể yêu cầu và tự đến nhận tối đa 5 bộ xét nghiệm cho mỗi địa chỉ cư trú. Tất cả các địa điểm đều mở cửa để quý vị tới nhận hàng từ Thứ Hai - Thứ Sáu, 8:30 - 11:30 sáng & 1:30 - 4:30 chiều. Xin vui lòng điền thông tin dưới đây để đặt hàng theo nhu cầu của quý vị. Nếu quý vị gặp khó khăn khi điền vào biểu mẫu bên dưới, xin vui lòng gọi 817-248-6299 để được hỗ trợ.
  Lưu ý: Nếu 5 bộ dụng cụ xét nghiệm đã được phân phát cho hộ gia đình của quý vị, quý vị vẫn có thể truy cập trực tuyến và yêu cầu thêm từ USPS tại i COVID Home Test | USPS
  Để tìm hiểu các lựa chọn về kiểm tra để điều trị COVID-19, hãy truy cập: Home Test To Treat program
 • First Name *

 • Middle Name

 • Last Name *

 • Phone Number

 • If you would like to receive confirmation email, please provide your email address. The confirmation email will come from notify@quickbase.com
  Español:
  Si desea recibir confirmación por medio de correo electrónico, por favor proporcione su dirección de correo electrónico. La confirmación vendrá de notify@quickbase.com
  Tiếng Việt:
  Nếu quý vị muốn nhận email xác nhận đặt hàng, xin vui lòng cung cấp địa chỉ email của quý vị. Email xác nhận sẽ đến từ notify@quickbase.com
 • Address *

 • Indicate number of test kits you are requesting *

 • 5
 • Select you preferred self-pick up location *